Mikromarc websearch

   

Webbsök tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Tranemo bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://kind-biblioteken.mikromarc.se/tranemo som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till bibliotek@tranemo.se eller kontakta oss på telefon, 0325 – 57 64 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen har stora brister i relation till nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)
 • Det förekommer bilder som saknar alt-text. (WCAG A 1.1.1)
 • Det går inte att navigera med tangentbordet för vissa funktioner. (WCAG A 2.1.1)
 • Det saknas möjlighet att hoppa direkt till sök, inlogg eller sökresultat. (WCAG A 2.4.1)
 • Otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det finns länkar, knappar och fält som saknar tydliga beskrivningar. (WCAG AA 2.4.6)
 • Sidan är inte responsiv. (WCAG AA 1.4.10)
 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. (WCAG A 2.5.3)
 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53)
 • Det förekommer fält och funktioner med inkonsekventa benämningar. (WCAG AA 3.2.4)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)
 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Logo har en felaktig alt-text. En alt-text ska beskriva bilden. Här beskrivs länken istället. (WCAG A 1.1.1)
 • Sidan saknar tydlig indelning och roller. (WCAG A 1.3.1)
 • Vid val i dropdown-menyer laddas sidan om vilket gör att besökaren tappar fokus och får börja om. (WCAG A 3.2.2)
 • Externa länkar saknar beskrivning. (WCAG A 2.4.4)
 • Sidan saknar angivelse för språk. (WCAG A 3.1.1)
 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Sidan är uppbyggd som ett enda formulär men formuläret saknar label och beskrivning. För att särskilja olika funktioner används javascript. Detta tillsammans med dåliga eller obefintliga rubriker gör det svårt för besökaren att förstå vad hen ska göra och navigera på sidan.
 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas.

Oskäligt betungande anpassning

Tranemo bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för webbplatsen.

Denna produkt är obsolet och på väg ut ur leverantörens sortiment. Koden i produkten är gammal och det krävs därför för mycket arbete för att åtgärda dessa problem. Det kommer inte att kunna göras innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG 2.1 AA har funnits med i utvecklingen av webbsidan men standarden har inte följts fullt ut och därför finns det brister.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

https://kind-biblioteken.mikromarc.se/tranemo publicerades 5 november, 2020.

Redogörelsen uppdaterades 5 november, 2020.